Pro odevzdání sady pořízených fotografií ve formátu RAW použij jedno z těchto webových úložišť: Úschovna, nebo Posílej.

Odkaz na stažení nahrané zásilky mi zašli na e-mail: ahoj@fotimepsy.cz.


Nejčastější otázky

1) Jak se dozvím termín, místo setkání a také kontakt na koncového zákazníka?

Určení termínu a místa setkání budeme společně řešit telefonicky, nebo elektronicky tak, aby zvolený termín a místo vyhovoval možnostem Tvým i možnostem koncového zákazníka. Po potvrzení termínu a místa setkání Ti elektronicky předám kontakt na klienta, který zároveň obdrží Tvůj kontakt.

2) S koncovým zákazníkem máme domluvený termín a místo setkání. Chci mít jistotu, že na setkání dorazí. Co s tím?

Takovou situaci lze vyřešit jednoduše, 1-2 dny před termínem si s koncovým zákazníkem prostřednictvím SMS, nebo e-mailu potvrď, že Vaše setkání platí, a to i s ohledem na předpověď počasí, která je v tomto časovém horizontu poměrně přesná. Zároveň klientovi připomeň, aby s sebou na setkání přinesl poukaz, který získal od portálu, na kterém bylo fotografování objednáno. Bez něj nelze fotografování realizovat.

3) Mám k dispozici různé rekvizity, mohu fotografovat pejska / pejsky koncového zákazníka s nimi?

Určitě, fantazii se meze nekladou. Před použitím jednotlivých rekvizit si však potvrď, že koncový zákazník s jejich použitím souhlasí.

4) S fotografováním lidí nemám příliš zkušeností, co s tím?

Zachovej klid. Pokud si koncový zákazník vyžádá zachytit na fotografii společně s pejskem / pejsky i další osobu/-y, má na to samozřejmě právo. Pro Tvůj klid na duši, že bude vše v pořádku, se po pořízení takovéto skupinové fotografie dostav ke koncovému zákazníkovi a poskytni mu možnost si na displeji Tvého fotoaparátu prohlédnout a odsouhlasit pořízené fotografie. Pokud s pořízenými fotografiemi nebude spokojený, vyžádej si jeho přesnou zpětnou vazbu a pořiď fotografie nové.

5) Koncový zákazník se ptá, kdy a jakou formou získá sadu objednaných fotografií. Co mu mám odpovědět?

Během jednoho týdne od setkání s Tebou, obdrží klient elektronicky odkaz na náhledovou galerii fotografií, ze které si vybere fotografie dle vlastního uvážení v počtu, který odpovídá objednané sadě. Vybrané fotografie pro koncového zákazníka během jednoho týdne upravím. Elektronicky koncový zákazník obdrží odkaz na úložiště, ze kterého si fotografie stáhne.