V sobotu 22.09.2018 jsem vyrazila společně s fotografkou Klárou na praktický kurz. První část se odehrávala v ateliéru v Uhříněvsi, kde jsme společně prošly potřebnou teorii, poté jsme si daly pauzu na oběd a následně jsme se přesunuly na Žernovku za krásnou frískou kobylkou, kterou nám předvedla její majitelka Kamila.