Vůbec prvním krokem, po stažení fotografií do počítače, je otevření programu Adobe Lightroom, ve kterém je třeba založit nový katalog, do kterého lze následně importovat fotografie. Pro každou sadu fotografií vytvářím katalog nový, který pojmenovávám vždy dle stejného klíče, a to datum a místo, kde se fotografování konalo: rrrr-mm-dd místo. Dle tohoto klíče je pak možné snadno dohledat konkrétní sadu fotografií v archivu.