V sobotu 20. července jsem ráno skočila do auta a uháněla směrem za Olešku, kde na mě už čekala děvčata, fotografka Jana, fotografka Jarča a fotografka Veronika, které se přihlásily na foto výlet, který měl tentokrát jako hlavní téma dva nádherné, ušlechtilé hřebce. Nafotily jsme je tedy u pole s obilím formou portrétů, poté jsme se přesunuly do výběhu, kde se oba hřebci pořádně rozparádili a nakonec jsme je nafotily při sprchování.