V neděli 7. ledna 2018 jsem podnikla společně se svou kolegyňkou fotografkou Míšou foto výlet na Slovensko, a to konkrétně do Turčianských Kl'ačian na závody chladnokrevných koní.