Ve čtvrtek 06. května 2021 jsem navštívila Ekofarmu Útušice nedaleko Plzně, kde na mě čekal nádherný valášek Orion spolu se svou majitelkou a mladou dvojicí jeho obdivovatelů. Vyrazili jsme společně nejprve do výběhu, kde jsme pořídili několik krásných portrétů a poté jsme se přesunuli do kousek vzdálené aleje, která byla v plném květu. Zde jsme fotili portréty Orionka, ale také společné fotografie Orinka s jeho obdivovateli.